Tenkrát v Rozhlase

Nalaďte se na vlnu historie rozhlasového vysílání a připomeňte si s námi významné události světových dějin.

Jak se dělá vysílání

Podívejte se, jak to u nás vypadá. Netradiční interaktivní formou si můžete prohlédnout naše studio, střižnu a mnoho dalších míst.

Předchozí Další

Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Zavřít
II. housle

Druhá nejpočetnější nástrojová skupina orchestru. Počet hráčů skupiny kolísá podle typu skladby většinou mezi 8 a 14. Ve většině skladeb hrají všichni hráči skupiny spolu, tzv.unisono.

Klarinety

Klarinet je dřevěný jednoplátkový dechový nástroj. V orchestru hrají klerinety nejčastěji v ladění B, A, Es - ten je nejmenší a zní nejvýše - a B basklarinet, který je nejhlubší a zní o oktávu níže než B klarinet.

I. housle

Nejpočetnější nástrojová skupina orchestru. Housle jsou nejvýše znějící smyčcový hudební nástroj orchestru. V symfonickém orchestru počet hráčů této skupiny kolísá podle typu skladby většinou mezi 10 a 16.

Koncertní mistr

Vedoucí hráč skupiny I. houslí, který je po dirigentovi formálně druhý nejvýše postavený člen orchestru. Virtuózní hráč, hrající všechna houslová sóla, vyskytující se v dané skladbě, s výjimkou houslového koncertu, kde sólový part hraje hostující sólista.

Lesní rohy

Lesní roh se původně používal k hraní fanfár během lovů a honů. Skladatelé proto jeho zvuk často využívají k navození atmosféry loveckého prostředí. Lesní roh je vyrobený z mosazného plechu a řadí se k žesťovým nástrojům.

Bicí

Početná skupina nástrojů, na něž se zvuk vyluzuje údery, třesením nebo škrabáním na nástroj. Ve skladbách mají především rytmickou funkci, ale na některé se dá hrát i melodie.

Dirigent

Řídí hru orchestru, je zodpovědný za nastudování a způsob provedení hudebního díla. Pomocí přehledných gest rukama udává tempo a hlídá rytmus, také ukazuje nástup nástrojovým skupinám či hráčům. Většina dirigentů pro umocnění pohybu ruky používá taktovku.

Fagoty

Stejně jako hoboj patří i fagot do skupiny dřevěných dvojplátkových nástrojů, jejichž tón se tvoří za pomocí dvou třtinových plátků svázaných proti sobě do tzv. strojku. Fagotisté si strojky většinou vyrábí sami, což vyžaduje velkou zručnost.

Flétny

Příčná flétna patří do skupiny dřevěných dechových nástrojů, i když se dnes vyrábí převážně z kovu - ty nejlepší nástroje dokonce ze zlata. Její zvuk je velmi jemný. Nejmenší a nejvýše znějící flétna se nazývá pikola.

Violoncella

Violoncello patří mezi smyčcové nástroje a zní hlouběji než viola, ale výš než kontrabas. Spolu s kontrabasy violoncella svými hlubokými tóny tvoří především harmonickou linku dané skladby.

Trubky

Trubka je žesťový nástroj. Tón se tvoří chvěním rtů během foukání do tzv. nátrubku. Trubek je mnoho typů, které se od sebe liší laděním, velikostí, tvarem i typem tónu. Hráč na trubku během koncertu může vystřídat hned několik nástrojů podle toho, co skladatel v notovém partu předepsal.

Hoboje

Hoboj patří mezi dřevěné dvojplátkové dechové nástroje. Zvuk se tvoří rozechvěním dvou proti sobě svázaných třtinových plátků, do nichž se fouká. Takto svázané plátky se nazývají strojek. Každý hobojista si své strojky vyrábí sám a kvalita strojku je pro kvalitu tónu nesmírně důležitá.

Pozouny

Pozoun, někdy též nazývaný trombón, patří mezi žesťové nástroje a zní hlouběji než trubka. Ve většině skladeb vedle sebe hrají tři hráči, výjimkou ale nejsou skladby, kde jsou zapotřebí hráči čtyři.

Kontrabasy

Kontrabas je nejhlouběji znějící a take největší smyčcový nástroj symfonického orchestru. Spolu s violoncelly kontrabasy svými hlubokými tóny tvoří především harmonickou linku dané skladby. Kontrabas svojí hrou může také podpořit rytmiku skladby.

Violy

Třetí nejpočetnější nástrojová skupina orchestru. Viola patří mezi smyčcové nástroje a zní hlouběji než housle a je také větší. Počet hráčů skupiny kolísá podle typu skladby mezi 6 a 12. Ve většině skladeb hrají všichni hráči skupiny spolu, tzv. unisono.

První hráč

Vedoucí dané nástrojové skupiny, který zodpovídá za hru skupiny a hraje všechna sóla zapsaná pro jeho nástroj v partituře, s výjimkou instrumentálního koncertu, kde solový part hraje hostující sólista. U skupiny I. houslí a violoncell se pro tuto funkci používá označení koncertní mistr.

89+1 odhalení

Nejstarší rozhlasová hra, první přímý přenos přes Atlantik nebo vysílání za protektorátu. To i mnohem více v našich perličkách z vysílání.

O projektu

Zavřít